Till Salu – Ryssby Hotell AB

Exteriör

Exteriör

Matsal

Matsal

Matsal

Matsal

Uthyrningsrum

Uthyrningsrum

Lägenhet/Kontor

Lägenhet/Kontor

Verksamheten består bland annat av lunchservering må-fre, söndagsmiddagar, bufféer och catering. Cateringverksamheten står för 60-70% av intäkterna. Finns också 4 rum för uthyrning (som inte brukas idag). Rörelsen bedrivs i den egna fastigheten.

Huvudbyggnaden består av 362 kvm, fastigheten är på sammanlagt 2 075 kvm. Omsättning 2014: 2,9 mkr. Plats för 90 sittande inomhus.

Erbjudandet innebär i första hand en överlåtelse av bolagets samtliga aktier.

Sten Bennäs AB

Förmedling och värdering av handels- och industriföretag
Sten Bennäs
Aukt företagsmäklare (SFR)
sten@stenbennas.se
0470-74 06 00

Veterinärpraktik i Växjö

Veterinärpraktik

Mindre veterinärpraktik, i Växjö söker ny delägare eller säljes i sin helhet.

Praktiken har en väl inarbetad kundkrets. 6600 olika ID i patientregistret.

Praktiken är specialiserad på hudåkommor hos hund och katt. Butik med försäljning av foder och andra veterinära tillbehör.

Omsättning 2 Mkr. Vinst.

Kontakta mäklaren för mer information.

 

Förmedling och värdering av handels- och industriföretag

Sten Bennäs
Aukt företagsmäklare (SFR)
sten@stenbennas.se
0470-74 06 00

 

Redovisningsbyrå till salu

SÅLD!

5-1-original-199x300

SÅLD!

Redovisningsbyrå i Småland – Objekt nr 15-4099

Inarbetad och väletablerad redovisningsbyrå med omkring 200 kunder.

I första hand avses överlåtelsen ske genom en överlåtelse av bolagets aktier.
Ägaren, som är Auktoriserad redovisningskonsult, kan tänka sig att stanna kvar som anställd.

Sekretessförbindelse krävs för erhållande av prospekt.


Sten Bennäs AB

Förmedling och värdering av handels- och industriföretag
Sten Bennäs
Aukt företagsmäklare (SFR)
sten@stenbennas.se
0470-74 06 00

Länia Nyhetsbrev

Länias nyhetsbrev nr 2, april 2015 hittar Du här.

Får Du inte nyhetsbrevet i din mejlbox idag men gärna vill ha det.

Maila mig så ordnar jag det!


 

Förmedling och värdering av handels- och industriföretag

Sten Bennäs
Aukt företagsmäklare (SFR)
sten@stenbennas.se
0470-74 06 00

Samarbete – Fastigheter

Till nytta för nuvarande och framtida kunder har Sten Bennäs AB och Mäklarbyrån Gyllensten nu inlett ett samarbete. Bakom de båda företagen står auktoriserad företagsmäklare (SFR) Sten Bennäs respektive registrerad fastighetsmäklare Thomas Gyllensten. Bakgrunden till samarbetet är bland annat den stora mängden generationsskiften som just nu genomförs bland små och medelstora svenska företag.

Det är inte ovanligt att samtidigt som det verksamma bolaget ska överlåtas också fastigheter som ägs direkt av säljaren ska avyttras. Eller att man helt enkelt hittar olika köpare, en som är intresserad av att förvärva verksamheten men inte fastigheten och en annan som vill köpa fastigheten.Detta ställer krav på att de anlitade rådgivarna har kompetens både vad gäller företagsöverlåtelser och överlåtelser av fastigheter.

Syftet med samarbetet mellan Mäklarbyrån Gyllensten och Sten Bennäs AB är att parterna skall kunna erbjuda marknaden en heltäckande tjänst som innefattar alla de kompetenser och tjänster som en säljare av ett företag och en fastighet kan kräva vid en försäljning, oavsett i vilken juridisk form överlåtelsen sker.

Kontaktuppgifter till:

Gyllensten

Reg fastighetsmäklare Thomas Gyllensten
E-post: info@maklaregyllensten
Web: www.maklaregyllensten.se
Telefon: 0470-292 60

 


Förmedling och värdering av handels- och industriföretag

Sten Bennäs
Aukt företagsmäklare (SFR)
sten@stenbennas.se
0470-74 06 00

Köpa företag – seminarium ALMI Växjö 22 april 2015 kl 16.00

Inspirations- och kunskapsseminarium. Hur värderar man ett företag? Vad ska man tänka på?

Medverkar gör bland annat undertecknad som berättar om hur man värderar ett företag och hur förmedlingsprocessen går till.

Medverkar gör också Louise Ivarsson, Lessebo Handpappersbruk som berättar om hur hon gjorde och hur hon tänkte när hon för ca två år sedan köpte handpappersbruket.

Onsd 22 april 2015 kl 16.00 – 20.00

Läs mer och anmäl Dig här

Sten Bennäs AB

Förmedling och värdering av handels- och industriföretag
Sten Bennäs
Aukt företagsmäklare (SFR)
sten@stenbennas.se
0470-74 06 00

Riksbanken sänker räntan igen. Börsen upp-kronan ner

Riksbanken sänker reporäntan till −0,25 procent och köper statsobligationer för 30 miljarder kronor | Sveriges Riksbank

http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Pressmeddelanden/2015/Riksbanken-sanker-reporantan-till–025-procent-och-koper-statsobligationer-for-30-miljarder-kronor/

 

Sten Bennäs AB

Förmedling och värdering av handels- och industriföretag
Sten Bennäs
Aukt företagsmäklare (SFR)
sten@stenbennas.se
0470-74 06 00

Ytbehandlingsindustri – Småland

Objekt nr 14-3769

Vita dumpers till FN

HYAB - 19

Verksamheten består av blästring samt pulver- och våtlackering åt bland annat producenter av skogs- och entreprenadmaskiner. Verksamheten som är lönsam bedrivs på egna fastigheter om totalt 7 251 kvm. Sammanlagd lokalyta 1 885 kvm. Utvecklingsbar verksamhet för rätt köpare.

Kontakta mäklaren för ytterligare information.

Sten Bennäs AB

Förmedling och värdering av handels- och industriföretag
Sten Bennäs
Aukt företagsmäklare (SFR)
sten@stenbennas.se
0470-74 06 00

 

Fordonsanpassning

Objekt 14-3099

Black Leather Car Seat

Välskött företag som inreder fordon och genomför kvalificerade fordonsanpassningar.

Säljes av åldersskäl.

Sekretessförbindelse krävs för erhållande av prospekt.

 

Sten Bennäs AB

Förmedling och värdering av handels- och industriföretag
Sten Bennäs
Aukt företagsmäklare (SFR)
sten@stenbennas.se
0470-74 06 00

 

 

 

Översyn av 3:12 reglerna – igen

Regeringen har beslutat att ge ett utökat uppdrag till utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag.

Läs mer

 

Sten Bennäs AB
Förmedling och värdering av handels- och industriföretag
Sten Bennäs
Aukt företagsmäklare (SFR)
sten@stenbennas.se
0470-74 06 00

Vad är Ditt företag värt?

En värdering av ett bolag är ofta motiverat i samband med förvärv, sammanslagningar eller avyttringar av bolag.

Det finns också behov av en oberoende värdering vid till exempel interna ägarförändringar, generationsväxling eller förändringar i familjebilden.

Hur ska då ditt företag värderas ? Vilken värderingsmodell är mest gynnsam för Dig och företaget?

Värdet av ett företag kan inte enbart beräknas med hjälp av historiska data eller med hjälp av generella multiplar. Vi arbetar med flera olika tillgängliga vedertagna modeller. Dessa modeller måste användas tillsammans med erfarenhet, omvärldsanalys och kvalificerade bedömningar, för att ge ett resultat som inte bara är teoretiskt beräknat utan också är förankrat i den situation, marknad och verklighet det aktuella företaget befinner sig i.

 Kontakta oss för en värdering av företaget när:

 • Ni överväger att sälja eller förvärva en verksamhet
 • Ni har fått ett bud och vill verifiera att budet är marknadsmässigt
 • Ni av andra skäl behöver dokumentera en verksamhets beräknade marknadsvärde

 

Sten Bennäs AB
Förmedling och värdering av handels- och industriföretag
Sten Bennäs
Aukt företagsmäklare (SFR)
sten@stenbennas.se
0470-74 06 00

Inspirationsseminarium 28 augusti Växjö

Länia Kronoberg medverkar vid ALMI:s Inspirationsseminarium för kvinnor – Köp ett företag!

Under kvällen får du tips och råd från andra som har tagit över ett företag och du får träffa företagsmäklare som tipsar om var du kan hitta ett företag till salu.

Tid: Torsdag 28 augusti kl 16.30-20.00

Plats: Residenset, Växjö

Kvällens program:

*Landshövding Kristina Alsér hälsar välkommen.
*Företagare delar med sig av sina erfarenheter:
*Lokala företagsförmedlare visar lediga objekt och ger tips och råd

*Kvällen avslutas med mingel och mat.

Läs mer och anmäl Dig: http://www.almi.se/Kalendarium/?county=7&event=79949

Välkommen till en inspirerande kväll!

En bra sommar!

Vill passa på att önska gamla. nya och kommande kunder, liksom vänner och bekanta en behaglig och avkopplande sommar.

Ni når mig hela sommaren på mina vanliga kontaktuppgifter.

Sten Bennäs AB
Värdering och förmedling av handels- och industriföretag
Sten Bennäs
Aukt företagsmäklare (SFR)
sten@stenbennas.se
0470-74 06 00

 

Fem bra råd när du funderar på att sälja ditt företag

1. Titta över kostnadsbilden. Trimma verksamheten åren innan Du tänker sälja. Skala bort kostnader som inte är absolut nödvändiga. Högre resultat=högre köpeskilling.

2. Höj om möjligt omsättningen. Se till att hela omsättningen redovisas. En högre omsättning gör företaget mer attraktivt.

3. Ordning och reda. Se till att verksamheten är lättförståelig. Separera olika verksamhetsgrenar i redovisningen. Intäkts- och kostnadsanalys som visar var vinsterna kommer ifrån. Kan utgöra skillnaden mellan en snabb affär till bra pris och att företaget är svårsålt.

4. Använd professionella rådgivare. Vad ska säljas, aktier eller inkråm? Skattekonsekvenser ? Vad kan man räkna med för pris på företaget? Ta kontakt med en företagsförmedlare i god tid innan du tänkt sälja. Han eller hon kan förutom att hitta rätt köpare, hjälpa Dig med tips om både vad som ska säljas, hur det ska göras och vilket pris Du kan räkna med.

5. Om Du själv hittat en köpare, och Du har fått ett bud, sälj inte innan du åtminstone köpt en värdering så Du är säker på att det är rätt prisnivå.

Sten Bennäs AB
Värdering och förmedling av handels- och industriföretag
Sten Bennäs
Aukt företagsmäklare (SFR)
sten@stenbennas.se
0470-74 06 00

Skattefrågor när Du ska sälja Ditt företag.

När Du säljer Ditt företag är det naturligtvis viktigt vad Du får betalt, och då framför allt vad du får behålla netto efter skatt. En av många viktiga frågeställningar i samband med en försäljning av ett fåmansföretag är att planera försäljningen så den blir skattemässigt gynnsam.

Vad som är gynnsamt eller inte beror inte bara på vilka skatteregler som är applicerbara utan också i hög grad på Dina planer efter försäljningen.

I det följande behandlas översiktligt några alternativ och några huvudregler i samband med en försäljning av aktier i ett fåmansföretag. Handlar det om enskild firma eller handels-/kommanditbolag gäller andra regler. (Inkråmsförsäljning ur en enskild firma beskattas till exempel som inkomst av tjänst)

Övergripande fakta.

 • När det gäller försäljning av privatägda fåmansbolag gäller särskilda regler, de så kallade 3:12 reglerna.
 • Är det ett dotterbolag som säljs blir det normalt ingen beskattning i moderbolaget.
 • Är det bolagets inkråm (bolagets tillgångar, ibland minus vissa skulder) som säljs blir aktiebolaget beskattat efter samma regler som övrig vinst i bolaget.
 • Moms läggs inte på försäljningspriset under förutsättning att det gäller försäljning av en hel verksamhet eller en hel verksamhetsgren.

 

Olika modeller och olika skattemässiga konsekvenser.

För att en företagsförsäljning ska bli så bra som möjligt – både för säljare och köpare- gäller att den är väl förberedd i många olika avseenden, detta gäller också skattekonsekvenserna.

Till exempel kanske ägaren tjänar på att under några år före en försäljning, ta ut en högre lön för att kunna beräkna sitt gränsbelopp enligt huvudregeln (och få ett större lågbeskattat utdelningsutrymme).

 

Sälja via bolag.

Detta innebär att det bolag som skall säljas (Målbolaget) först säljs till ett annat bolag (Moderbolaget) som överlåtaren äger privat.

Orsaken till att man gör så här, är att när ett bolag säljer sitt aktieinnehav i ett annat bolag utgår ingen skatt.

Märk dock att i första läget har inte ägaren till bolagen fått ut några pengar privat, men detta är ett sätt att behålla hela köpeskillingen tills man bestämt vad man vill göra med den. Tänker man tex fortsätta med företagande, till exempel köpa ett annat företag, har Moderbolaget nu köpeskillingen ograverad att använda till ett nyförvärv.

Om ägaren inte tänker fortsätta bedriva någon verksamhet, utan faktiskt vill privat få tillgång till köpeskillingen blir beskattningen olika beroende på hur snabbt överföringen sker. Om man låter Moderbolaget vila i 5 år (du måste vara helt passiv som ägare) blir skatten betydligt lägre enligt särskilda regler. Att sälja via bolag kan därför i många fall ha betydande fördelar för säljaren.

Under de fem vilande åren får du, under vissa förutsättningar, ta utdelning årsvis upptill gränsbeloppet enligt förenklingsregeln (just nu ca 150 000 kr). Det sjätte året kan Du sedan ta ut resterande belopp till 25% skatt.

 

Köpa via bolag.

Även en köpare kan tjäna på att förvärva aktierna via ett egenägt aktiebolag.

Ofta behöver man låna till köpeskillingen, och att betala ränta och amortering med privata medel är skattemässigt ofördelaktigt.

Det kan då vara en fördel att köpa aktierna via ett bolag som således blir Målbolagets nya Moderbolag. Med en sådan lösning kan resultat och medel från verksamheten i Målbolaget överföras till låg eller ingen skatt för att betala förvärvslikviden.

 

Sälja som fysisk person.

Vid försäljning av aktier i fåmansbolag, gäller särskilda regler för beskattningen vid försäljning. Kapitalvinsten kan komma att beskattas både i inkomstslagen kapital och tjänst. Hur mycket som hamnar var beror på vinstens storlek och hur mycket sparat utdelningsutrymme du har.

 • Den del av kapitalvinsten som ryms inom det sparade utdelningsutrymmet beskattas i inkomstslaget kapital med 20 %.
 • Den del som överstiger det sparade utdelningsutrymmet beskattas i inkomstslaget tjänst (ca 32‑57 % kommunal och statlig inkomstskatt).
 • Det finns sedan också en begränsningsregel som gör att du (inkomstår 2014) aldrig kan beskattas för mer än 5 690 000 kronor (100 inkomstbasbelopp) i inkomstlaget tjänst med anledning av försäljningen. Vinst därutöver beskattas i stället med 30% i inkomstslaget kapital.

Det betyder att ett företag som säljs med 5 mkr i vinst, med ett gränsbelopp på 400 tkr ger en skatt på:

(400 x 20% + 4 600 x 57%) = 2,7 mkr i skatt för säljaren, eller 54 % av vinsten.

Ett företag som säljs med 10 mkr i vinst, och med samma gränsbelopp,  kan utnyttja även det översta skiktet och får betala (400 x 20% + 5 290 x 57% + 4 310 x 30%) 4,38 mkr i skatt, eller 43,8 % av vinsten.

Det finns naturligtvis också andra alternativa lösningar som jag inte tagit upp här.

 

Ovanstående är endast en generell beskrivning för att påvisa vikten av att planera en försäljning av sitt företag också i skattehänseende.

En exakt beräkning baserad på just Dina aktuella planer och förutsättningar ska alltid göras av en skatterådgivare eller revisor.

 

Sten Bennäs AB
Värdering och förmedling av handels- och industriföretag
Sten Bennäs
Aukt företagsmäklare (SFR)
sten@stenbennas.se
0470-74 06 00

Länia nyhetsbrev

Idag nådde årets tredje nyhetsbrev sina mottagare.

Du kan läsa det här:

Har Du inte redan prenumererat – gör det nu!

Beställer gör du här.

 

Sten Bennäs AB
Värdering och förmedling av handels- och industriföretag
Sten Bennäs
Aukt företagsmäklare (SFR)
sten@stenbennas.se
0470-74 06 00

 

Att sälja sitt företag -en komplicerad historia ?!

Processen med en företagsöverlåtelse är i många fall ganska komplex och ställer höga krav på både en säljare och en köpare.

Säljaren och köparen har helt naturligt olika perspektiv på en möjlig transaktion.

 

För säljaren börjar det ofta med svårigheten att värdera och prissätta sin verksamhet.

Man kanske har tänkbara intressenter, och till och med diskuterat en överlåtelse med någon, men man har egentligen ingen aning om man kommer att få ”rätt” betalt.

Man har heller inte någon egentlig uppfattning om vad som kan anses utgöra rimliga garantiåtaganden i ett överlåtelseavtal eller hur köpeskillingen skall erläggas.

Kan skatten på köpeskillingen variera beroende på hur transaktionen läggs upp är en annan vanlig frågeställning.

Att hitta den bästa köparen, sett ur flera perspektiv, är inte heller lätt för ägaren själv att göra.

Dessutom tar det tid, och många gånger är det en nackdel att själv driva processen och genomföra förhandlingar helt på egen hand.

 

För köparen kan det handla om att säkerställa en överlämning av företaget, samtidigt som man är rädd för att bli alltför beroende av säljaren framöver.

Vidare kanske bundna tillgångar som en säljare värderar högt betraktas betydligt mer kritiskt från köparsidan.

Köparen vill naturligtvis också minimera sina risker med transaktionen och ser till exempel mer positivt på tilläggsköpeskilling än vad säljaren gör.

Vidare måste en köpare kunna räkna med ett kassaflöde som räcker till både för en sund utveckling av verksamheten och för att finansiera förvärvet.

Gemensamt för båda parter är de vill ha så stor trygghet som möjligt i en affär som kan vara stor för dem båda.

Sammanfattningsvis har man betydligt större möjligheter att göra rätt från början och undvika dyrbara misstag om man använder sig av erfarna rådgivare.

Sten Bennäs AB
Värdering och förmedling av handels- och industriföretag
Sten Bennäs
Aukt företagsmäklare (SFR)
sten@stenbennas.se
0470-74 06 00

Länia Nyhetsbrev

Idag kom årets andra nyhetsbrev från Länia.

Några av rubrikerna:

 • Förbättrad konjunktur
 • Bra köpare växer inte på träd
 • Due diligence
 • Tio ståndpunkter om ett företags värde

Är Du intresserad av företagsaffärer och inte redan anmält Dig för Nyhetsbrevet, gå till Länias hemsida och anmäl Dig nu!

Som alltid är Du välkommen att kontakta mig för en förutsättningslös diskussion kring förmedling eller värdering av ditt företag.

 

Sten Bennäs AB
Värdering och förmedling av handels- och industriföretag
Sten Bennäs
Aukt företagsmäklare (SFR)
sten@stenbennas.se
0470-74 06 00

 

En av livets viktigaste affärer?

För många företagare är en försäljning av det egna företaget, av lättförståeliga skäl, ett väldigt stort steg.

Det handlar inte bara om pengar och köpeskilling utan också om känslor och behov att försöka säkerställa personalens fortsatta anställningar och företagets framtid.

Några exempel på viktiga punkter för Dig som står i begrepp att sälja:

 • Vad är ett rimligt pris på mitt företag?
 • Kan jag göra något i förväg för att förbereda mig och företaget inför försäljningen?
 • Jag har redan fått ett bud från en intresserad köpare, ska jag sälja till honom?
 • Vilka papper ska skrivas i samband med försäljningen?
 • Hur säkerställer jag att jag får betalt?
 • Kan jag hamna i problem efter försäljningen?
 • Hur mycket skatt blir det?

Det finns inga garantier om framtiden.

Däremot kan Du förbättra oddsen för att det ska bli en så bra och säker affär som möjligt för dig genom att använda rätt rådgivare.

En professionellt genomförd säljprocess gör att Du kan känna Dig betydligt tryggare i en av Ditt livs viktigaste affärer.

 

Sten Bennäs AB

Värdering och förmedling av handels- och industriföretag
Sten Bennäs
Aukt företagsmäklare (SFR)
sten@stenbennas.se
0470-74 06 00

Hur förbereder Du ditt företag inför en försäljning ?

Frågan är viktigare än många ägare tror, och kan också ta längre tid än man förväntar och föreställer sig.

Dessutom har många ägare som också leder sina företag till dagligdags ingen tid över att fundera på de här frågorna.

Det är viktigt att börja förberedelserna i tid. Försäljningsprocessen i sig, när den kommit igång, tar sin tid. Förbered Dig på att det kan ta ett år innan affären är i hamn. Sedan kanske köparen vill ha kvar Dig under en överlämningsperiod därutöver.

Därför är det viktigt att börja förberedelserna i tid. Det kommer att medverka till att förutsättningarna blir bättre för en smidig försäljning och det kommer att attrahera seriösa och väl motiverade köpare och därmed också en för Dig mer attraktiv köpeskilling.

Ju bättre företaget är förberett desto högre köpeskilling totalt, och inte minst större del eller allt, direkt vid tillträdet, dvs Du slipper vänta på mer osäkra tilläggsköpeskillingar i framtiden. Ju kortare tid kommer ofta också överlämningstiden att vara.

Vilka är då viktigaste frågeställningarna när man förbereder sig?

 • Hög transparens. Viktigt att det är lätt att följa varifrån intäkterna kommer. Har Du flera olika verksamheter, se till att de, var och en, är lätta att identifiera i bokföringen. Kanske ska Du lyfta ut sidoverksamheter som går med förlust men viktigast från början är att de är lätt avläsbara i redovisningen.
 • Renodla! Finns verksamhetsfrämmande tillgångar, sälj av dem!
 • Ordning och reda. Att det är ordning och reda i bokföringen är en självklarhet, men det ska också vara ordning och reda i verksamheten, organisationen, ledningssystem och inte minst i själva affärsidén.
 • Rensa bort eventuella tvistigheter. Har Du ouppklarade affärer med leverantörer, kunder eller andra, finns det skadeståndskrav riktade mot eller från bolaget –försök att lösa dem före en försäljning! De kommer att försvåra förhandlingarna med potentiella köpare, föranleda krav på garantiåtaganden, och de kommer att sänka värdet på företaget!
 • Minska om möjligt kapitalbindningen. Se till exempel över över lagerbindning och kundfordringar.
 • Försök om möjligt särskilja bolagets ekonomi helt både från Din egen och från eventuella närstående bolags.
 • Finns det en överlikviditet i bolaget kanske man ska överväga att dela ut överskottet till aktieägarna före en försäljning.

 • Genomför inga stora investeringar eller kostnadskrävande åtgärder före och under försäljningsprocessen om de inte är absolut nödvändiga eller ger en omedelbar pay-off. Högre lönsamhet ger högre köpeskilling!

Punkterna ovan är exempel på saker som påverkar hur enkel försäljningsprocessen blir och hur mycket Du får betalt för företaget.

Förberedelsearbetet tar naturligtvis olika lång tid beroende på den aktuella situationen. En förberedelsetid på ett år eller mer är absolut inte ovanligt.

Har Du börjat fundera över en försäljning av Ditt företag ta kontakt med en rådgivare som är väl insatt i problematiken t.ex en företagsförmedlare. Förmedlaren kan ge Dig många råd om vad som behöver göras, och vet vad som måste plockas fram i form av dokumentation inför en försäljning. Hur försäljningen ska genomföras kan variera sett ur ett skatteperspektiv. Det bästa alternativet kan skilja sig åt beroende på när och till vad Du tänker använda köpeskillingen.

Sammanfattningsvis:

Ta hjälp av rådgivare så att Du inte tappar bort Ditt fokus på verksamheten.

Du måste fortsätta att jobba hårt med att bibehålla, och naturligtvis helst öka lönsamheten.

Det är det bästa sättet att få ett bra betalt för Ditt företag!

 

Sten Bennäs AB

Värdering och förmedling av handels- och industriföretag
Sten Bennäs
Aukt företagsmäklare (SFR)
sten@stenbennas.se
0470-74 06 00