Länia Nyhetsbrev

Idag kom årets andra nyhetsbrev från Länia.

Några av rubrikerna:

 • Förbättrad konjunktur
 • Bra köpare växer inte på träd
 • Due diligence
 • Tio ståndpunkter om ett företags värde

Är Du intresserad av företagsaffärer och inte redan anmält Dig för Nyhetsbrevet, gå till Länias hemsida och anmäl Dig nu!

Som alltid är Du välkommen att kontakta mig för en förutsättningslös diskussion kring förmedling eller värdering av ditt företag.

 

Sten Bennäs AB
Värdering och förmedling av handels- och industriföretag
Sten Bennäs
Aukt företagsmäklare (SFR)
sten@stenbennas.se
0470-74 06 00

 

En av livets viktigaste affärer?

För många företagare är en försäljning av det egna företaget, av lättförståeliga skäl, ett väldigt stort steg.

Det handlar inte bara om pengar och köpeskilling utan också om känslor och behov att försöka säkerställa personalens fortsatta anställningar och företagets framtid.

Några exempel på viktiga punkter för Dig som står i begrepp att sälja:

 • Vad är ett rimligt pris på mitt företag?
 • Kan jag göra något i förväg för att förbereda mig och företaget inför försäljningen?
 • Jag har redan fått ett bud från en intresserad köpare, ska jag sälja till honom?
 • Vilka papper ska skrivas i samband med försäljningen?
 • Hur säkerställer jag att jag får betalt?
 • Kan jag hamna i problem efter försäljningen?
 • Hur mycket skatt blir det?

Det finns inga garantier om framtiden.

Däremot kan Du förbättra oddsen för att det ska bli en så bra och säker affär som möjligt för dig genom att använda rätt rådgivare.

En professionellt genomförd säljprocess gör att Du kan känna Dig betydligt tryggare i en av Ditt livs viktigaste affärer.

 

Sten Bennäs AB

Värdering och förmedling av handels- och industriföretag
Sten Bennäs
Aukt företagsmäklare (SFR)
sten@stenbennas.se
0470-74 06 00

Hur förbereder Du ditt företag inför en försäljning ?

Frågan är viktigare än många ägare tror, och kan också ta längre tid än man förväntar och föreställer sig.

Dessutom har många ägare som också leder sina företag till dagligdags ingen tid över att fundera på de här frågorna.

Det är viktigt att börja förberedelserna i tid. Försäljningsprocessen i sig, när den kommit igång, tar sin tid. Förbered Dig på att det kan ta ett år innan affären är i hamn. Sedan kanske köparen vill ha kvar Dig under en överlämningsperiod därutöver.

Därför är det viktigt att börja förberedelserna i tid. Det kommer att medverka till att förutsättningarna blir bättre för en smidig försäljning och det kommer att attrahera seriösa och väl motiverade köpare och därmed också en för Dig mer attraktiv köpeskilling.

Ju bättre företaget är förberett desto högre köpeskilling totalt, och inte minst större del eller allt, direkt vid tillträdet, dvs Du slipper vänta på mer osäkra tilläggsköpeskillingar i framtiden. Ju kortare tid kommer ofta också överlämningstiden att vara.

Vilka är då viktigaste frågeställningarna när man förbereder sig?

 • Hög transparens. Viktigt att det är lätt att följa varifrån intäkterna kommer. Har Du flera olika verksamheter, se till att de, var och en, är lätta att identifiera i bokföringen. Kanske ska Du lyfta ut sidoverksamheter som går med förlust men viktigast från början är att de är lätt avläsbara i redovisningen.
 • Renodla! Finns verksamhetsfrämmande tillgångar, sälj av dem!
 • Ordning och reda. Att det är ordning och reda i bokföringen är en självklarhet, men det ska också vara ordning och reda i verksamheten, organisationen, ledningssystem och inte minst i själva affärsidén.
 • Rensa bort eventuella tvistigheter. Har Du ouppklarade affärer med leverantörer, kunder eller andra, finns det skadeståndskrav riktade mot eller från bolaget –försök att lösa dem före en försäljning! De kommer att försvåra förhandlingarna med potentiella köpare, föranleda krav på garantiåtaganden, och de kommer att sänka värdet på företaget!
 • Minska om möjligt kapitalbindningen. Se till exempel över över lagerbindning och kundfordringar.
 • Försök om möjligt särskilja bolagets ekonomi helt både från Din egen och från eventuella närstående bolags.
 • Finns det en överlikviditet i bolaget kanske man ska överväga att dela ut överskottet till aktieägarna före en försäljning.

 • Genomför inga stora investeringar eller kostnadskrävande åtgärder före och under försäljningsprocessen om de inte är absolut nödvändiga eller ger en omedelbar pay-off. Högre lönsamhet ger högre köpeskilling!

Punkterna ovan är exempel på saker som påverkar hur enkel försäljningsprocessen blir och hur mycket Du får betalt för företaget.

Förberedelsearbetet tar naturligtvis olika lång tid beroende på den aktuella situationen. En förberedelsetid på ett år eller mer är absolut inte ovanligt.

Har Du börjat fundera över en försäljning av Ditt företag ta kontakt med en rådgivare som är väl insatt i problematiken t.ex en företagsförmedlare. Förmedlaren kan ge Dig många råd om vad som behöver göras, och vet vad som måste plockas fram i form av dokumentation inför en försäljning. Hur försäljningen ska genomföras kan variera sett ur ett skatteperspektiv. Det bästa alternativet kan skilja sig åt beroende på när och till vad Du tänker använda köpeskillingen.

Sammanfattningsvis:

Ta hjälp av rådgivare så att Du inte tappar bort Ditt fokus på verksamheten.

Du måste fortsätta att jobba hårt med att bibehålla, och naturligtvis helst öka lönsamheten.

Det är det bästa sättet att få ett bra betalt för Ditt företag!

 

Sten Bennäs AB

Värdering och förmedling av handels- och industriföretag
Sten Bennäs
Aukt företagsmäklare (SFR)
sten@stenbennas.se
0470-74 06 00

 

 

Hur värderar man ett företag ?

Den 20 mars informerar jag om företagsvärdering hos ALMI Kronoberg i Växjö. 

Under kvällen får du, antingen du är köpare eller kanske funderar på att sälja ditt företag, lära dig mer om företagsvärdering.

Mer information på ALMI Kronobergs hemsida, där Du också anmäler Dig.

 

Sten Bennäs AB

Värdering och förmedling av handels- och industriföretag
Sten Bennäs
Aukt företagsmäklare (SFR)
sten@stenbennas.se
0470-74 06 00

 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Året närmar sig sitt slut och det är dags att tacka kunder, uppdragsgivare, intressenter och alla andra kontakter jag haft förmånen lära känna under året som gått.

Ett nytt år betyder i många bemärkelser också bokslut. Bokslut över året – hur blev just 2013 när det gäller företaget, din egen situation, ekonomin, omvärlden och inte minst vad är det som behöver förändras för att göra 2014 till ett ännu bättre år?

Är det dags att expandera företaget genom köp eller rentav sälja? Vad är företaget värt? Frågorna är ofta många och det kan vara klokt att diskutera med någon som är van vid företagsaffärer.

Du får gärna höra av dig till mig om du har funderingar kring köp och försäljning av företag. Jag finns här, både i år och nästa år.
Till dess att vi hörs önskar Jag dig och de Dina en riktigt

God Jul och ett Gott Nytt År!

To my foreign friends and international contacts I want to say:

I wish all of you a Merry Christmas and a Happy Healthy and Prosperous 2014.

Sten Bennäs AB

Värdering och förmedling av handels- och industriföretag
Sten Bennäs
Aukt företagsmäklare (SFR)
sten@stenbennas.se
0470-74 06 00
 
 ”Innan 2015 väntas hälften av familjeföretagen i Sverige behöva växla över till en yngre generation”

Jag kanske redan har köparen till ditt företag –annars hjälper jag Dig att leta.

Vet Du hur mycket ditt företag är värt? Kan Du påverka det värdet inför en försäljning? Hur ska försäljningsprocessen läggas upp så att Du hittar rätt köpare och så att Du får bästa möjliga utfall.

När Du på allvar börjar fundera på en försäljning av Ditt bolag ställs du inför många frågor som du normalt inte arbetar med. Jag arbetar med dem hela tiden! Jag arbetar dagligen med att hjälpa ägarledda företag inför ägarskiften.

Jag hjälper Er hela vägen –från den första kontakten fram till tillträdesdagen när köparen tar över verksamheten.

Vid vårt första möte kan vi bland annat översiktligt diskutera olika handlingsalternativ och också se om det är lämpligt att genomföra några åtgärder som kan underlätta en försäljning och kanske också öka bolagets värde. Varje verksamhet och därmed affär är unik.

Välkommen att höra av Dig!

 

Sten Bennäs AB

Värdering och förmedling av handels- och industriföretag
Sten Bennäs
Aukt företagsmäklare (SFR)
sten@stenbennas.se
0470-74 06 00
 
 ”Innan 2015 väntas hälften av familjeföretagen i Sverige behöva växla över till en yngre generation”

60 plussare startar eget

60 plussare, pensionärer, äldre eller seniorer.

Benämningarna är många men intresset bland denna grupp att starta eget är en het trend enligt vad Nya Affärer rapporterar idag.

 

 

Sten Bennäs AB

Värdering och förmedling av handels- och industriföretag
Sten Bennäs
Aukt företagsmäklare (SFR)
sten@stenbennas.se
0470-74 06 00
 
 ”Innan 2015 väntas hälften av familjeföretagen i Sverige behöva växla över till en yngre generation”

Konkurserna fortsätter minska

Enligt färsk statistik från UC var september månad den tredje månaden i rad som konkurserna minskade jämfört med samma period förra året.

Ett av många tecken på att konjunkturen äntligen håller på att stabiliseras, efterfrågan ökar och företagens kassaflöde förbättras.

 

Sten Bennäs AB

Värdering och förmedling av handels- och industriföretag
Sten Bennäs
Aukt företagsmäklare (SFR)
sten@stenbennas.se
0470-74 06 00
 
 ”Innan 2015 väntas hälften av familjeföretagen i Sverige behöva växla över till en yngre generation”

Överlåtelse av ägarledda företag – Ditt livs affär

Ditt livs affär.

De flesta ägarledda företag hamnar förr eller senare i en situation där man av någon anledning börjar fundera på en försäljning av företaget.

En lyckad företagsöverlåtelse ska vara en positiv affär för både företaget, ägare, personal men också lämna utrymme till köparen att framgångsrikt driva vidare och utveckla verksamheten. Det ger företaget nya bättre förutsättningar för framtiden, samtidigt som säljarna tryggar sin egen framtid.

Specifika till sin natur.

Överlåtelser av ägarledda företag/generationsskiften har ofta sina egna problemställningar. Ägaren/säljaren har till exempel ofta en nyckelställning i företaget. Detta måste hanteras i samband med överlåtelsen. I realiteten är det ofta så att säljaren i större eller mindre omfattning och på ett eller annat måste sätt stanna kvar i verksamheten under en övergångstid.

Andra faktorer som att säkerställa företagskultur och medarbetarnas villkor spelar också ofta en viktig roll för säljaren.

Det är viktigt att förbereda och planlägga en överlåtelse.

Förutom att göra själva bolaget redo för en försäljning så finns det ett varierande antal strategiska och känslomässiga övervägningar man måste göra, samt en del problemställningar av juridisk och skatterättslig karaktär att ta ställning till.

Ibland kan ägarstrukturen som sådan innebära en problematik som måste lösas. Det kan ibland också finnas affärsmässiga relationer som kan komplicera processen.

 

Som specialister på överlåtelser av ägarledda företag utgör vi Din trygghet i en försäljningsprocess. Vi är med som Din part hela vägen från vårt första inledande möte till tillträde och slutlikvid.

Går Du i säljtankar tveka inte att kontakta mig redan idag för ett förutsättningslöst första möte!

 

Sten Bennäs AB

Värdering och förmedling av handels- och industriföretag
Sten Bennäs
Aukt företagsmäklare (SFR)
sten@stenbennas.se
0470-74 06 00
 
 ”Innan 2015 väntas hälften av familjeföretagen i Sverige behöva växla över till en yngre generation”

Sommar, Sol och Politiska utspel

Verkar som intresset för att underlätta förmedling av företag plötsligt kommit upp på den politiska agendan. Det talas om regionala företagarförmedlingar, nyföretagargarantier vid generationsväxling och finansieringshjälp i samband med företagsöverlåtelser. Allt naturligtvis sprunget ur rädslan att jobb ska försvinna när företag kan komma att läggas ner i samband med ägarens pensionering.

Det  jag håller med om är att svårigheterna till förvärvsfinansiering kan vara besvärande i synnerhet när köparen är en fysisk person.

Intressant att frågeställningarna har lyfts, sen får vi se om det i slutändan kan komma något gott ur dessa utspel.

 

Sten Bennäs AB

Värdering och förmedling av handels- och industriföretag
Sten Bennäs
Aukt företagsmäklare (SFR)
sten@stenbennas.se
0470-74 06 00
 
 ”Innan 2015 väntas hälften av familjeföretagen i Sverige behöva växla över till en yngre generation”