Arkiv per månad: maj 2008

Belöningssystem

Hyllmeter har skrivits om olika sätt att premiera medarbetare. En del hävdar att generella program inte alls medför ökad lönsamhet för företaget, andra är övertygade om det motsatta.Av naturliga skäl är det inte helt enkelt att fastställa och beräkna utfallet av ett visst incitamentsprogram.

Ordet bonus eller bonusprogram, leder lät tankarna till riktigt stora företag och dessvärre har missbruk lett till att ordet fått en dålig klang. Själv tror jag dock att det finns många fördelar med olika former av belöningssystem även för det mindre eller medelstora företaget. Det är dock avgörande att man vet vad man vill åstadkomma med att införa ett program, och att det utformas för att stödja den aktuella målsättningen.

Följaktligen skall ett belöningsprogram utformas individuellt för olika företag och vara dynamiskt dvs både dess existens och dess utformning bör årligen omprövas.

Exempel på två typer av program:

1. Bonusprogram, ofta (i vart fall för onoterade bolag) knutna till företagets totala resultat alternativt resultatutveckling.
Här väljer man kanske att programmet skall vara självfinansierande, man hamnar då ganska nära ett traditionellt vinstdelningssystem.

2. Operationella program (Balanced Scorecard). Man bryter ner företagets övergripande mål och strategier till avdelnings- eller individnivå, och knyter ett belöningsprogram till detta.
Ett exempel: Ett övergripande mål för företaget nästa år är att förbättra räntabiliteten. Då kanske Säljaren skall ha provision på TB-ökningar, Inköparen på att förbättra lagrets omsättningshastighet och Ekonomiansvarig på kortare kundkredittider.

Sten

Styrelsearbete i små och medelstora företag

I många mindre och medelstora företag saknas en fungerande styrelse. Det finns en internt sammansatt styrelse bara för att Aktiebolagslagen kräver det.

Nils-Erik Persson på Improvera AB redovisar i sin blogg att styrelserna består genomsnittligt av 2,4 ledamöter i bolag med 25-50 milj i omsättning. Hans egna undersökningar visar vidare att det endast är ca 15 % av ledamöterna som är externa rekryterade liksom att andelen kvinnor bara uppgår till 7 %.

Varför är det så här? Att man driver bolaget utan en fungerande styrelse kan ha flera skäl. Man kan vara rädd för att förlora kontrollen, för att bli kritiserad, eller för att beslut kan bli fördröjda och naturligtvis – det innebär kostnader.
Kanske man inte ens tänkt tanken att en rätt bemannad och välfungerande styrelse kan bli till stor hjälp i att utveckla företaget. Läs mer

Låt drömmen bli verklighet!

Varje dag läser vi i tidningarna, hör på radio och ser ibland också på TV att 100.000 företag skall byta ägare de närmaste åren. Det är 40-talisterna som pensionerar sig, sägs det.

Generationsväxling alltså, av i stor utsträckning ägarledda företag där arvingar saknas, eller inte vill ta över.

Har Du möjlighet finansiellt och kompetensmässigt att köpa ett företag? Ja..Nej… eller vet Du inte?

Funderar Du på att starta ett företag kanske det kan vara ett bättre alternativ att köpa en rullande verksamhet. Du slipper en lång startsträcka, och kan istället inrikta Dig på att utveckla verksamheten.

Hur gör man, och vad skall man tänka på?

-Skanna marknaden, kolla med företagsförmedlarna, kontakta ALMI.

-Titta noga på företaget Du slutligen valt ut, utifrån ett utvecklingsperspektiv. Hur skall Du utveckla och förbättra företaget. Få det att växa snabbare, öka lönsamheten? Kolla in konkurrenterna, vilka är de, hur stora i förhållande till ”Ditt” bolag, deras lönsamhet, vad har de gjort annorlunda?

– Vilka svaga sidor har Du själv i förhållande till köpeobjektet? Kan Du kompensera dessa genom att anställa någon, och/eller välja in kompetensen i styrelsen. Eller har Du kanske en kompanjon som kompletterar Dig väl?

– När Du bestämt Dig, att det här är rätt grej för Dig, ta hjälp av t.ex en revisor och en jurist att gå igenom bolaget noggrant, en s.k Due Diligence.

-Vad kostar bolaget? Affären kan naturligtvis falla på priset, att säljaren övervärderar sin verksamhet, eller att Du inte kan finansiera köpet, inte har råd helt enkelt.

Ett litet räkneexempel, och det är just det, ett mycket förenklat exempel:

Ett bolag omsätter 15 miljoner kr. Resultatet efter den nuvarande ägarens lön är 5%, dvs 750,000 kr/år.

Säljaren begär 5 ggr årsvinsten dvs 3,750,000 kronor. Låt oss säga att Du förhandlar ner priset till 3,500,000 kr

Banken är villig att låna ut 60% av köpeskillingen till Dig = 2,100,000 kronor

ALMI stöttar upp med 450,000 kronor

Båda långivarna vill ha tillbaka de utlånade pengarna på 5 år.

Kanske lyckas Du låna lite till från banken eller ALMI, eller någon annan, annars är det 950,000 kronor som blir Din egen insats. Låt oss säga att Du betalar 6% i ränta tilll banken och 8% till ALMI. Första året blir det räntekostnader på 162,000 kronor + amorteringar på 510,000 år, men bolaget tjänar ju redan 750,000 kr/år, så kalkylen ser rätt ok ut.

Lycka till!

Sten

Drömmer Dina chefer?

Ja, förmodligen. Men vilka förmåner drömmer de om?

Tidningen chef (www.chef.se) publicerade i veckan en undersökning som visade att det cheferna drömde om var mer ledighet.

En förmån som ger mer fritid utan att minska arbetstiden är hjälp i hemmet med tvätt, städning, fönsterputsning, skjortstrykning etc.

Sten